Είσοδος

Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του λογαριασμού σας για SCMS.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που συνοδεύει τη διεύθυνση email του λογαριασμού σας.

Copyright © 2024 SCMS.io
version 24.06.2801
Τα ψηφιακά δεδομένα στην υπηρεσία του OTA και του πολίτη.
ένα μοναδικό εργαλείο για κάθε Δήμο και ΟΤΑ που βοηθάει στην οργάνωση των διαδικασιών του με τελικό ωφελούμενο τον πολίτη.